All-in pakket mondzorg


Mondzorg voor een instelling regelen is méér dan alleen een controle en/of behandeling van de tandarts. NoviaCura streeft naar zichtbare verbetering van de gehele mondzorg! Doordat NoviaCura werkzaam is in verschillende zorginstellingen kan zij haar expertise omzetten in praktische hulp en uitvoering om de complete mondgezondheid van de bewoners te verbeteren. Dus méér aandacht voor de totale organisatie van de mondzorg van een instelling o.a. hulp bij opstellen van mondzorgprotocollen, individuele poetsinstructies, meer scholing, hulp bij implementatie mondgezondheidsplan. NoviaCura heeft als uitgangspunt de richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen.


De mobiele praktijk van NoviaCura beschikt over de dezelfde faciliteiten als een reguliere praktijk. De mobiele praktijk is uitgerust met drie rolbehandelstoelen die geschikt zijn voor patiëntenvervoer en tevens dienen als behandelstoel. Bij uiterste nood is het nog mogelijk om de behandeling te realiseren in de rolstoel van de cliënt.

Als structurele oplossing bieden wij mondzorg conform vaste processen en protocollen, waarmee de richtlijn mondzorg geborgd wordt. Zo komt elke cliënt met een eigen gebit (dentaat) minimaal twee keer per jaar naar de tandarts voor een controle en een cliënt met een prothese (edentaat) komt minimaal één keer per jaar voor een controle. De gezondheid van het gebit is echter niet door enkel controles te ondervangen. Een goede verzorging van eigen dentitie en/of prothese door de cliënt zelf dan wel door zijn/haar verzorger is essentieel. Dit voorkomt problemen en draagt bij aan de algehele gezondheid van de bewoners.