Een goede gezondheid leidt tot een hogere levensverwachting. Het is de verwachting dat in de komende jaren de vergrijzing alleen maar zal toenemen en daarmee eveneens het aantal hulpbehoevende ouderen. Een goede mondverzorging is essentieel voor de “kwaliteit van leven.” Immers goed kunnen kauwen, lekker eten en een aangename mondgeur dragen substantieel bij aan vreugde en genot. Het behoud van eigen tanden en kiezen heeft hierbij de voorkeur.

Noviacura streeft naar professionele en structurele mondzorg voor deze kwetsbare ouderen. Mondzorg betekent bij NoviaCura zowel aandacht voor voldoende preventieve als curatieve zorg, rekening houdend met de doelgroep. Door de mobiliteit van NoviaCura en de nieuwe technologieën wordt in de toekomst de mondzorg geborgd.