Dental Cars

NoviaCura Dental Cars zijn mobiele tandartspraktijkruimtes. Ze zijn van a tot z ontwikkeld om zorgafhankelijke en/of rolstoelafhankelijke cliënten van veilige mondzorg te voorzien. De Dental Cars worden door NoviaCura ingezet voor controles en/of curatieve behandelingen door tandarts en/of mondhygiënist. Doordat een Dental Car naar de (zorg)instelling toe komt en daar voor de entree geparkeerd wordt maken we mondzorg toegankelijk. Dit gebeurt op een veilige en humane manier voor de cliënt en op efficiënte wijze voor de (zorg)instelling. Zo kunnen dagelijks 20 tot 24 cliënten door de tandarts worden gezien.
Previous slide
Next slide

NoviaCura Dental Cars met volledig ingerichte behandelkamer.

Logistiek vriendelijk proces door rolbehandelstoel
De door NoviaCura speciaal ontwikkelde rolbehandelstoelen dragen bij aan een optimaal logistiek proces. De cliënt wordt, daar waar nodig, opgehaald met de rolbehandelstoel. Binnen de muren van de instelling wordt de cliënt overgeplaatst van zijn of haar eigen (rol)stoel naar de rolbehandelstoel voor transfer naar de Dental Car.

 

Onze Dental Cars zijn voorzien van een elektrische rolstoellift, zodat de cliënt de rolbehandelstoel niet hoeft te verlaten voor de controle of behandeling in de Dental Car. Ook het transfer terug naar de instelling vindt plaats in de rolbehandelstoel. Het gehele proces is dus minimaal belastend voor de cliënt.

Previous slide
Next slide

Betere ergonomie voor cliënt en behandelaar
Met de rolbehandelstoel kan de cliënt in de Trendelenburg-positie worden gebracht. Dit komt de behandeling ten goede: het is comfortabel voor de cliënt en het geeft een perfecte ergonomie voor de behandelaar. Dit draagt bij aan duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

Efficiëntere inzet van zorgpersoneel en zorgbudget
De inzet van 3 rolbehandelstoelen bevordert een efficiënt logistiek proces. Hierdoor kunnen dagelijks 20 tot 24 cliënten door de tandarts worden gezien. Vergeleken met de bezoeken aan een reguliere tandartspraktijk bespaart de (zorg)instelling hier op vervoerskosten en (arbeids)tijd van zorgpersoneel of mantelzorgers en worden nutteloze wachttijden voorkomen.

NoviaCura maakt mondzorg dus niet alleen veilig en minder belastend voor de cliënt, maar stelt ook de zorginstelling in staat om de mondzorg efficiënter te organiseren.

Veilig is bij NoviaCura ook écht veilig
  • NoviaCura Dental Cars zijn klinisch, veilig en voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen als opgesteld door de KNMT en getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  • In onze Dental Cars wordt gewerkt volgens vaste processen en protocollen welke de landelijke Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen borgt.
  • Enkel BIG-geregistreerde tandartsen en kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënisten zijn werkzaam op de Dental Car.
  • Onze Dental Cars worden na een tandheelkundige controle en/of behandeling grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd conform infectiepreventierichtlijnen en beschikken over o.a. sterilisatie apparatuur en thermodesinfector.

Röntgenopnamen op verantwoorde manier
Geen enkele tandarts kan werken zonder het gebruik van radiologie. Zodra ogen en intra-oraal onderzoek tekortschieten, is extra informatie nodig om de cliënt te kunnen helpen. Elke NoviaCura Dental Car is uitgerust met röntgenapparatuur. Aangezien een Dental Car gelijkwaardig is aan een reguliere tandartsenpraktijk, kunnen er veilig en beschermd tegen straling röntgenopnamen worden gemaakt.


Wanneer dit in een hiertoe niet geschikte ruimte zou gebeuren (bijvoorbeeld de kamer van de cliënt), is dit niet veilig voor cliënt, zorgpersoneel en mondzorgverlener i.v.m. het vrijkomen van straling.

Volledig autonoom
De Dental Cars werken volledig autonoom. Zo is er een eigen stroom-, water- en elektriciteitsvoorziening aan boord. Vanzelfsprekend zijn ook voorzieningen als verwarming en airconditioning aanwezig.

Een speciale, krachtige WIFI-verbinding maakt het mogelijk om iedere gewenste verbinding te realiseren tussen Dental Car en (zorg)instelling, zodat tandarts en verpleeghuisarts via het eigen cliëntenregistratiesysteem met elkaar kunnen communiceren en eenvoudig de laatste wijzigingen kunnen aanbrengen in het patiëntendossier.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.