Hervatten mondzorgverlening in tijden van COVID-19

Door de uitbraak van COVID-19 was het de afgelopen maanden voor mondzorgprofessionals niet mogelijk om mondzorg te verlenen. Het addendum op de Leidraad Mondzorg Corona 3.1, gepubliceerd door de mondzorgkoepels ANT, KMNT, NVM en ONT, maakt het echter mogelijk om mondzorg bij (zorg)instellingen per direct weer te hervatten.

Wij zijn verheugd de mondzorg weer op te starten en de cliënten weer op locatie te mogen bezoeken. Om dit voor een ieder op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen realiseren, hebben wij onze werkwijze aangescherpt. Zo dienen er per cliënt triagevragen doorlopen te worden en zijn er extra hygiënemaatregelen genomen.

Zoals bekend kunnen aerosolen een bron van besmetting vormen. De dental cars zijn er volledig op ingericht om de vigerende hygiëne- en infectiepreventierichtlijnen te kunnen borgen. Tevens zal er voor een werkwijze/behandeling gekozen worden waarbij zo min mogelijk aerosolen geproduceerd worden. De mondzorgprofessionals van NoviaCura die werkzaam zijn binnen de muren van de zorginstelling voeren geen aerosol producerende handelingen uit en derhalve is het risico op besmetting hier niet van toepassing.

Afdelingen/woongroepen waar COVID-19 besmettingen aanwezig zijn, kunnen voor ieders veiligheid niet bezocht worden door de mondzorgprofessionals van NoviaCura. Een cliënt van een dergelijke afdeling/woongroep zal door NoviaCura aangemeld worden bij een van de elf CAM-praktijken (Coronacentrum Acute Mondzorg) in Nederland, die speciaal voor deze zorg zijn uitgerust.

Graag tot ziens op een van de locaties!.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.