afbeelding_001

De eerste tandartsbussen stammen nog uit de tijd dat in veel huishoudens een goede mondzorg nog niet was ingeburgerd. Door het inzetten van tandartsbussen op scholen werd mondzorg langzaam een begrip wat niet meer weg te denken was in onze maatschappij.

De tandartsbussen van destijds hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en worden nu nog steeds, weliswaar in een heel nieuw jasje, ingezet bij een groot aantal scholen door heel Nederland.

Dit bracht ons op het idee om de mondzorgproblematiek onder kwetsbare ouderen op een gelijke wijze op te lossen en aldus daar waar patiënten niet in staat zijn zelf(-standig) de mondzorgverlener te bezoeken, een voor deze doelgroep speciaal ontwikkelde mobiele praktijkruimte aan te bieden en op deze manier adequate mondzorg naar de kwetsbare mensen in onze samenleving toe te brengen.

Innovatie en goede kwalitatieve zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In samenwerking met de BOM en TNO heeft Noviacura in 2007 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het mogelijk inzetten van een mobiele mondzorgkliniek voor de doelgroep “kwetsbare ouderen” in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Na een succesvolle pilot van een jaar bij een verpleegtehuis in Tilburg bleek deze wijze van mondzorgverlening zeer effectief en een welkome oplossing voor de mondzorgproblematiek bij deze kwetsbare doelgroep. Het succes van de mobiele tandartspraktijken van Noviacura is te danken aan een compleet autonome werkomgeving met een optimale ergonomie voor de behandelaar. Door het inzetten van speciaal voor de dental cars ontwikkelde rolbehandelstoelen, kan deze dental car op een efficiënte wijze bijdragen aan een cliëntvriendelijk logistiek proces.

In 2009 is NoviaCura gestart met het faciliteren van mobiele praktijkruimtes voor zorgafhankelijke bewoners van instellingen. NoviaCura creëerden hiermee een compleet nieuwe manier van mondzorgverlening. “De naam NoviaCura zegt het al. Een samentrekking van drie woorden: nova – via – cura. Letterlijk vertaald: nieuw – weg – zorg. Kortom, NoviaCura staat voor een andere manier van kijken naar zorgverlening, het is letterlijk maar ook figuurlijk “de nieuwe weg naar zorg”.

In 2013 werd de dienst uitgebreid met “het Noviacura zorgconcept” waardoor het mogelijk werd gemaakt om een compleet mondzorgpakket voor kwetsbare ouderen te bieden.

De rijdende praktijkruimtes van Noviacura zijn het resultaat van 20 jaar intensieve ontwikkeling en inspanning om optimale mondzorg aan de kwetsbare ouderen in onze samenleving te kunnen verlenen.