Visie

Een goede gezondheid leidt tot een hogere levensverwachting. Het is de verwachting dat in de komende jaren de vergrijzing alleen maar zal toenemen en daarmee eveneens het aantal hulpbehoevende ouderen. Een goede mondverzorging is essentieel voor de “kwaliteit van leven.” Immers goed kunnen kauwen, lekker eten en een…

Missie

NoviaCura is een zorgorganisatie die mobiele tandartspraktijkruimtes gebruikt om zorgafhankelijke patiëntengroepen op een efficiënte wijze te kunnen voorzien van de juiste mondzorg. Ook kwetsbare (patiënten)groepen hebben recht op structurele mondzorg uitgevoerd in een professionele tandartsomgeving die voldoet aan alle eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Historie

De eerste tandartsbussen stammen nog uit de tijd dat in veel huishoudens een goede mondzorg nog niet was ingeburgerd. Door het inzetten van tandartsbussen op scholen werd mondzorg langzaam een begrip wat niet meer weg te denken was in onze maatschappij.

De tandartsbussen van destijds hebben…

Wie zijn we

NoviaCura is gespecialiseerd in het organiseren van professionele mondzorg voor (rolstoel)afhankelijke bewoners in instellingen. NoviaCura maakt het verlenen van zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening te kort schiet. In het bijzonder daar waar patiënten niet in staat zijn zelf(-standig) de zorgverlener te bezoeken biedt het gebruik van…