Tandarts:

NoviaCura werkt samen met BIG geregistreerde tandartsen. De tandartsen hebben vanzelfsprekend een affiniteit met de doelgroep.

De tandarts en zijn/haar assistent komt met de dental car naar de instelling toe. Jaarlijks en/of halfjaarlijks wordt het gebit van de cliënt gecontroleerd. De tandarts onderzoekt cliënten op afwijkingen of ziekten aan hun tanden, kiezen en slijmvliezen en signaleert patiënten met oppervlakkige tot matige tandvleesproblemen en behandelt deze. Ook adviseert en informeert hij zijn patiënten over een goede verzorging van het gebit. De taken van de NoviaCura tandartsen zijn vooral gericht op het voorkomen van tand-problemen/-bederf (cariës en gaatjes).

Mondhygiënist:

Onze mondhygiënisten hebben vanzelfsprekend een affiniteit met de doelgroep.

De mondhygiënist behandelt de cliënt op zijn/haar kamer. De mondhygiënist heeft een preventieve functie. Alle mondhygiënisten van NoviaCura werken met een vaste behandelset met inachtneming van alle hygiëne richtlijnen die van toepassing zijn om veilig en adequaat hun werk te kunnen verrichten.

Verder geeft de mondhygiënist klinische lessen. Hierin worden poetsinstructies gegeven aan de cliënten. Daarbij wordt er ook individueel poetsadvies gegeven.

De taak van de mondhygiënist is het voorkomen van tandvleesaandoeningen of andere aandoeningen in de mond. Bij geconstateerde problemen wordt er actie ondernomen.

Prothetici:

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Dit zijn uitneembare prothetische voorzieningen zoals een volledige (nood)prothese, plaatje, frame of implantaatprothese. Ook kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals de frameprothese, partiële kunstharsprothese (plaatje), overkappingsprothese, prothese op implantaten of immediaatprothese. De tandprotheticus is een specialist die samenwerkt met en doorverwijst naar andere specialisten zoals tandarts, implantoloog, kaakchirurg en huisarts. Een tandprotheticus is niet alleen technisch maar ook medisch-biologisch opgeleid.