NoviaCura is gespecialiseerd in het organiseren van professionele mondzorg voor (rolstoel)afhankelijke bewoners in instellingen. NoviaCura maakt het verlenen van zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening te kort schiet. In het bijzonder daar waar patiënten niet in staat zijn zelf(-standig) de zorgverlener te bezoeken biedt het gebruik van mobiele praktijkruimten een uitkomst. Kortom NoviaCura staat letterlijk maar ook figuurlijk voor “de nieuwe weg naar zorg”.