Curatieve mondzorg

NoviaCura werkt samen met BIG-geregistreerde tandartsen, die werkzaam zijn op de Dental Cars van NoviaCura. De tandarts en de Dental Car komen naar de instelling toe. NoviaCura Dental Cars zijn gelijkwaardig aan een reguliere tandartsenpraktijk. Ze zijn klinisch, veilig en voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen als opgesteld door de KNMT en getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Controle en curatie
Halfjaarlijks wordt de mondgezondheid van de cliënt door de NoviaCura tandarts gecontroleerd. De tandarts controleert de gezondheid van tanden, kiezen en slijmvliezen en behandelt indien nodig. Behandelingen vinden plaats na overleg met de zorginstelling en akkoordbevinding van cliënt of diens vertegenwoordiger. Ook adviseert en informeert de tandarts zijn cliënten en/of diens vertegenwoordiger over een goede verzorging van het gebit.


Preventie als integraal onderdeel zorgplan

Door middel van multidisciplinair overleg wordt een werkbaar, toegankelijk en individueel mondzorgplan opgesteld, waarbinnen curatie een belangrijke rol speelt.


Borging Richtlijn Mondzorg

Ook NoviaCura tandartsen werken volgens vaste, beproefde, processen en protocollen.
Hiermee wordt de landelijke Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen gewaarborgd. Om duurzaamheid van kennis te waarborgen werken tandartsen en andere professionals van NoviaCura nauw samen en volgen regelmatig bij- en nascholingen om de beste mondzorg voor cliënten te waarborgen.

De tandarts en Dental Car komen naar de zorginstelling toe. Humaan, veilig en dichtbij

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.