Curatieve mondzorg

Wij werken samen met BIG-geregistreerde tandartsen. Zij zijn werkzaam in onze DentalCars en komen daarin naar de zorginstelling toe. DentalCars zijn gelijkwaardig aan een reguliere tandartsenpraktijk. Ze zijn klinisch, veilig en voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen die zijn opgesteld door de KNMT en getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Controle en curatie
Elk halfjaar onderzoekt onze tandarts de mondgezondheid van de cliënt. De tandarts beoordeelt de staat van de tanden, kiezen en slijmvliezen, en voert behandelingen uit als dat nodig is. Voordat behandelingen plaatsvinden, wordt er overlegd met de zorginstelling en wordt er gewacht op goedkeuring van de cliënt of diens vertegenwoordiger. Daarnaast voorziet de tandarts de cliënt en/of diens vertegenwoordiger van advies en informatie over de juiste mondverzorging.


Curatie als integraal onderdeel zorgplan

Door middel van multidisciplinair overleg wordt een werkbaar, toegankelijk en individueel mondzorgplan opgesteld, waarbinnen curatie een belangrijke rol speelt.


Borging Richtlijn Mondzorg

Onze tandartsen volgen vastgestelde procedures en protocollen om te voldoen aan de landelijke 
 Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Om hun kennis up-to-date te houden, werken de tandartsen en andere professionals van NoviaCura nauw samen en blijven ze zich regelmatig bijscholen en nascholen, zodat ze de best mogelijke mondzorg aan cliënten kunnen bieden.

De tandarts en DentalCar komen naar de zorginstelling toe. Humaan, veilig en dichtbij

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.