We zijn er voor zorgafhankelijke cliënten

NoviaCura is gespecialiseerd in het bieden van professionele mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten die niet langer in staat zijn zelfstandig een mondzorgprofessional te bezoeken. 

Complete mondzorg
Wij bieden complete mondzorg. Dat betekent dat we problemen in de mond voorkomen of behandelen. Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom worden al onze cliënten, ongeacht de staat van hun gebit, regelmatig bezocht door de mondhygiënist en preventie-assistent, en controleert de tandarts periodiek de mondgezondheid. Als het nodig is, zetten we ook de tandprotheticus in.


Veilig én dichtbij
Wij komen naar de zorginstelling toe en verlenen cliënten professionele mondzorg. Om de gezondheid van onze cliënten te waarborgen, vinden alle tandartscontroles en behandelingen plaats in onze DentalCar. 

De DentalCar wordt ook gebruikt voor gebitsreinigingen door de mondhygiënist. Wanneer de mondhygiënist de mondhygiëne van de cliënt controleert, gebeurt dit op de kamer van de cliënt.

De preventie-assistent die onder supervisie van de mondhygiënist werkt en het zorgpersoneel ondersteunt bij de dagelijkse mondverzorging, komt eveneens bij de cliënt op de kamer.  

 

Passende mondzorg

 

  • Wij bieden individuele mondzorg aan en houden hierbij het zorgplan van de cliënt en de zorginstelling aan als basis. Onze zorg is dus een aanvulling op de zorg binnen uw zorginstelling. Alle handelingen die wij willen verrichten, overleggen wij eerst met u.  
  • Onze mondzorgprofessionals hebben er bewust voor gekozen om met zorgafhankelijke cliënten te werken. Zij voelen binding met deze doelgroep.
  • Onze DentalCars zijn speciaal ontwikkeld voor zorgafhankelijke, rolstoelafhankelijke en/of bedlegerige cliënten. 

Meer informatie

De meest gestelde vragen vindt u hieronder overzichtelijk weergegeven. Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het vragenformulier onderaan op deze pagina.

Passende mondzorg bevordert de mondgezondheid en daarmee ook het welbevinden en de algehele gezondheid van de cliënt.


Een goede mondgezondheid:

·     voorkomt mondaandoeningen die pijn veroorzaken, zoals gaatjes, ontstoken tandvlees, tand/kiespijn, zenuwaandoeningen en aangezichtspijnen; 

·     verkleint de kans op ondervoeding en gewichtsafname door het tegengaan van kauw- en/of slikproblematiek en smaakstoornissen;

·     verkleint de kans op een onfrisse adem die wordt veroorzaakt door bacteriën in de mond. Dit bevordert het sociaal contact met naasten.

Dit is afhankelijk van het zorgzwaarteprofiel en de zorginstelling waar men verblijft. Informeer bij de zorginstelling of u rechten kunt ontlenen aan kosteloze mondzorg via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

We werken volgens vaste, beproefde processen en protocollen. Hiermee waarborgen we de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten verpleeghuizen. We werken als volgt:


1. Intake cliënt
Na opname van de cliënt in de zorginstelling plannen we een intake met onze tandarts, zodat we een beeld krijgen van de situatie in de mond. 

 

2. Opstellen individueel mondzorgplan cliënt
Op basis van de intake en het integrale zorgplan van de cliënt, stelt de tandarts een individueel mondzorgplan op. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger en de behandelend arts. 

 

3. Controle en behandeling

·     Cliënten met eigen tanden en kiezen en/of implantaten (dentaat) worden minimaal twee keer per jaar door onze tandarts gezien in de DentalCar voor een controle.

·     Cliënten met gebitsprothese worden aanvullend gezien door de tandprotheticus. 


4. Mondhygiënist en preventie-assistent
Omdat tandartscontroles alleen niet voldoende zijn voor een goede mondgezondheid, wordt de cliënt bezocht door onze mondhygiënist en preventie-assistent. 

 

De mondhygiënist controleert de mondhygiëne, verzorgt de gebitsreiniging en geeft indien nodig instructies aan cliënten en zorgverleners. De gebitsreinigingen vinden plaats in de DentalCar en voor de controles bezoekt de mondhygiënist de cliënt op de kamer.


De preventie-assistent werkt onder supervisie van de mondhygiënist. Deze behandelaar ondersteunt de zorgmedewerkers bij de dagelijkse mondverzorging door de mondgezondheid van cliënten nauwlettend in de gaten te houden, problemen in de mond vroegtijdig te signaleren en poetsinstructies te geven. 

 

5. Cliëntdossier

We houden onze werkwijze transparant door al onze bevindingen en verrichtingen te vermelden in het cliëntdossier. Hierdoor blijven cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en de zorginstelling op de hoogte van de voortgang.

 

6. Dashboard

Om inzicht te blijven houden in de kwaliteit van onze mondzorg, testen we periodiek de mondhygiëne van de cliënten. De gegevens die hieruit voortkomen, verwerken we anoniem in ons dashboard en evalueren we met u. 

 

Dat is geen enkel probleem. Onze Dental Cars zijn volledig ingericht op rolstoelafhankelijke en/of bedlegerige cliënten. Ze zijn uitgerust met een rolstoellift. We beschikken over rolbehandelstoelen, waarmee de transfer van de cliënt naar de mobiele praktijk en vice versa plaatsvindt.

Ja, mondzorg is dan ook van belang. Het is belangrijk om te controleren of de prothese nog goed past en te kijken of deze is beschadigd of defect is. Ook kan een prothese problemen in de mond veroorzaken wanneer deze niet voldoende wordt gereinigd.   

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de veiligheid en kwaliteit van de zorg in zorginstellingen. Zorgverleners en zorgaanbieders hebben samen afgesproken waar goede zorg aan moet voldoen. Als blijkt dat de veiligheid en kwaliteit van de zorg onvoldoende zijn, neemt de IGJ maatregelen.

Stel uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het onderstaande vragenformulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

"NoviaCura brengt passende mondzorg naar de cliënt toe"

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.