We zijn er voor zorgafhankelijke cliënten

NoviaCura is gespecialiseerd in het bieden van professionele mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten die niet langer in staat zijn zelfstandig een mondzorgprofessional te bezoeken.

Complete mondzorg
De mondzorgverlening van NoviaCura omvat het complete spectrum van zowel het voorkomen als behandelen van mondaandoeningen. Wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Alle cliënten, ongeacht gebitsstatus, worden preventief bezocht door de mondhygiënist en periodiek gecontroleerd door de tandarts. De tandprotheticus wordt ingezet daar waar nodig.


Veilig én dichtbij
NoviaCura komt naar de instelling toe en verleent cliënten professionele mondzorg op locatie. Om de gezondheid van onze cliënten te waarborgen vinden alle tandheelkundige controles en behandelingen plaats in onze Dental Cars. Onze Dental Cars worden voor de entree van de instelling geparkeerd.


Passende mondzorg

  • NoviaCura biedt de individuele mondzorg aan als integraal onderdeel van het zorgplan van cliënt en instelling. Wij bieden dus aanvullende zorg aan de instelling en staan in nauw contact met de instelling.
  • NoviaCura mondzorgprofessionals hebben bewust gekozen om met zorgafhankelijke cliënten te werken uit affiniteit met de doelgroep.
  • NoviaCura Dental Cars zijn speciaal ontwikkeld voor zorgafhankelijke, rolstoelafhankelijke en/of bedlegerige cliënten. Wij brengen de mondzorg naar hen toe, zodat zij op een gepaste manier de mondzorg kunnen krijgen waar zij recht op hebben.
Meer informatie
De meest gestelde vragen vindt u onderstaand overzichtelijk weergegeven. Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het vragenformulier onderaan op deze pagina.

Goede mondzorg bevordert de mondgezondheid. Dit staat in relatie tot welbevinden en algehele gezondheid van de cliënt.

  • Een goede mondgezondheid voorkomt mondaandoeningen die pijn veroorzaken zoals bijvoorbeeld gaatjes, ontstoken tandvlees, tand/kiespijn, zenuwaandoeningen en aangezichtspijnen. 

  • Een goede mondgezondheid verkleint de kans op ondervoeding en gewichtsafname aangezien kauw- en/of slikproblematiek en smaakstoornissen worden tegengegaan.

  • Een goede mondgezondheid verkleint de kans op slechte adem, veroorzaakt door bacteriën in de mond. Dit bevordert sociaal contact.

Dit is afhankelijk van het zorgzwaarte profiel en de instelling waar men verblijft. Informeer bij de instelling of u rechten kunt ontlenen aan kosteloze mondzorg via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

NoviaCura werkt volgens vaste, beproefde processen en protocollen. Hiermee wordt de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten verpleeghuizen  gewaarborgd. We werken als volgt:


1. Opstellen individueel mondzorgplan cliënt
Na opname van de cliënt in de (zorg)instelling stelt de NoviaCura tandarts een individueel mondzorgplan op als onderdeel van het integrale zorgplan voor de cliënt.


2. Implementatie van het individuele mondzorgplan

  • Cliënten met eigen tanden en kiezen en/of implantaten (dentaat) worden minimaal twee keer per jaar door onze tandarts gezien in de Dental Car voor een controle.
  • Cliënten met gebitsprothese worden aanvullend gezien door de tandprotheticus.


3. Mondhygiënist-preventie
Omdat de mondgezondheid met enkel tandartscontroles niet te ondervangen is, wordt de cliënt jaarlijks bezocht door onze mondhygiënist. Naast de preventieve controle geeft de mondhygiënist advies aan cliënt en zorgverleners m.b.t. de dagelijkse mondverzorging.


4. Mondhygiënist-curatief
NoviaCura biedt tevens de optie voor intensieve gebitsreiniging, welke plaatsvindt in de Dental Car. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden hiervoor.


5. Noodhulp
NoviaCura beschikt over mobiele Noodhulppraktijken, die eventueel ingezet kunnen worden bij calamiteiten. Voor de te volgen procedure zie pagina Noodhulp.

Dat is geen enkel probleem. Onze Dental Cars zijn volledig ingericht op rolstoelafhankelijke en/of bedlegerige cliënten. Ze zijn uitgerust met een rolstoellift. NoviaCura beschikt over rolbehandelstoelen, waarmee de transfer van de cliënt naar de mobiele praktijk en vice versa plaatsvindt.

Er zijn 3 onweerlegbare redenen waarom behandelingen bij NoviaCura te allen tijden in de Dental Car plaatsvinden:

1. Dental Cars verkleinen risico op infectie
De kamer van een cliënt wordt vaak omschreven als de vertrouwde woonomgeving. Echter, in geval van curatieve behandelingen is een woonomgeving niet vertrouwd wat betreft hygiëne. De woonomgeving vergroot hierdoor het risico op infectie, waarvan de cliënt de mogelijke gevolgen draagt. Onze Dental Cars zijn gelijkwaardig aan een reguliere tandartsenpraktijk. Ze zijn klinisch, veilig en voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen als opgesteld door de KNMT en getoetst door de IGJ.


2. Direct in te grijpen bij complicaties

Bij een curatieve behandeling bestaat altijd kans op complicaties. Onze Dental Cars zijn volledig uitgeruste tandartspraktijkruimten, waardoor de tandarts ook direct veilig kan ingrijpen wanneer een complicatie optreedt.


3. Betere ergonomie

De goed doordachte inrichting van onze Dental Cars zorgt voor een optimale ergonomie voor zowel cliënt als behandelaar. Met de rolbehandelstoel kan de cliënt in de Trendelenburg-positie worden gebracht. Dit samenspel komt de controle of behandeling ten goede: het is comfortabel voor de cliënt en geeft een perfecte ergonomie voor de behandelaar. Dit draagt bij aan duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

Ja, mondzorg is dan ook van belang. Tekst met verdere toelichting volgt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de veiligheid en kwaliteit van de zorg in (zorg)instellingen. Zorgverleners en zorgaanbieders hebben samen afgesproken waar goede zorg aan moet voldoen. Als blijkt dat de veiligheid en kwaliteit van de zorg onvoldoende is, neemt de IGJ maatregelen.

Stel uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het onderstaande vragenformulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

"NoviaCura maakt het verlenen van tandheelkundige zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening tekort schiet."

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.