Disclaimer

De website van NoviaCura wordt zorgvuldig samengesteld. Hierbij streeft NoviaCura naar het plaatsen van actuele en correctie informatie. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. NoviaCura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaardt voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Indien er twijfel bestaat over de juistheid van informatie, is het raadzaam daarover contact op te nemen met NoviaCura.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.