Gebitsprotheses

De NoviaCura tandprotheticus komt jaarlijks op bezoek bij iedere cliënt met een uitneembare voorziening. De tandprotheticus werkt op locatie, op de kamer van de cliënt of in een aangewezen ruimte. De technische uitvoering en vervaardiging van de voorzieningen vindt plaats in het laboratorium van de tandprotheticus.

Tijdens een bezoek van de tandprotheticus wordt een mondonderzoek uitgevoerd en wordt de staat van de tandprothetische voorziening beoordeeld. Aanpassingen aan de prothese zoals reparaties, rebasingen (opvullen) of andere verrichtingen aan de prothese worden door de tandprotheticus uitgevoerd.

Indien een aanpassing of vernieuwing van een prothese nodig blijkt te zijn, wordt in overleg met familie en/of vertegenwoordiger van de cliënt een behandelplan opgesteld. De tandprotheticus zal vervolgens zelf afspraken met de cliënt of diens vertegenwoordiger inplannen. In het geval van bijzonderheden in de mond stelt de tandprotheticus een doorverwijzing op naar de tandarts.


Een tandprotheticus heeft een hbo-opleiding Tandprothetiek afgerond. Bij het aanmeten van een volledig kunstgebit is dus geen afspraak met een tandarts noodzakelijk en kan de tandprotheticus volledig zelfstandig werken. De tandprotheticus kan daarnaast direct benaderd worden wanneer een prothetische voorzieningen gerepareerd of aangepast dient te worden. De tandprotheticus maakt hiervoor zelf een afspraak.


Tandprothetiek als integraal onderdeel zorgplan

Door middel van multidisciplinair overleg wordt een werkbaar, toegankelijk en individueel mondzorgplan opgesteld, waarbinnen tandprothetiek een belangrijke rol speelt indien dit van toepassing is.

Borging Richtlijn Mondzorg
Ook NoviaCura tandprothetici werken volgens vaste, beproefde, processen en protocollen. Hiermee wordt de landelijke Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen gewaarborgd. Om duurzaamheid van kennis te waarborgen werken tandprothetici en andere professionals van NoviaCura nauw samen en volgen regelmatig bij- en nascholingen om de beste mondzorg voor cliënten te waarborgen.

NoviaCura is er ook voor cliënten met een uitneembare voorziening.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.