Gebitsprotheses

Onze tandprotheticus komt jaarlijks op bezoek bij iedere cliënt die een uitneembare voorziening heeft. De tandprotheticus werkt op locatie, op de kamer van de cliënt of in een aangewezen ruimte. De technische uitvoering van de prothese vindt plaats in het laboratorium van de tandprotheticus.

De tandprotheticus onderzoekt tijdens een bezoek aan de cliënt de mond en beoordeelt de staat van de tandprothetische voorziening. Als de prothese beschadigd is, defect is of niet goed past, past hij deze aan met behulp van een reparatie of rebasing (opvulling). 

 

Indien een aanpassing of vernieuwing van een prothese nodig blijkt te zijn, wordt in overleg met de familie en/of vertegenwoordiger van de cliënt een behandelplan opgesteld. De tandprotheticus plant vervolgens zelf de afspraken met de cliënt of diens vertegenwoordiger in. In het geval van bijzonderheden in de mond stelt de tandprotheticus een doorverwijzing op naar de tandarts.


Een tandprotheticus heeft een hbo-opleiding Tandprothetiek afgerond. De tandprotheticus werkt volledig zelfstandig. Bij het aanmeten van een volledig kunstgebit is dus geen afspraak met een tandarts noodzakelijk. De tandprotheticus kan daarnaast direct benaderd worden wanneer een prothetische voorziening gerepareerd of aangepast dient te worden. De tandprotheticus maakt hiervoor zelf een afspraak.


Tandprothetiek als integraal onderdeel zorgplan

Door middel van multidisciplinair overleg wordt een werkbaar, toegankelijk en individueel mondzorgplan opgesteld, waarbinnen tandprothetiek een belangrijke rol speelt indien dit van toepassing is.

Borging Richtlijn Mondzorg

De tandprothetici van NoviaCura hanteren eveneens vaste en bewezen procedures en protocollen om te voldoen aan de landelijke  Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizenOm te zorgen dat kennis op de lange termijn behouden blijft, werken tandprothetici en andere professionals van NoviaCura nauw samen en blijven ze zich bijscholen en nascholen om de best mogelijke mondzorg voor cliënten te waarborgen.

NoviaCura is er ook voor cliënten met een uitneembare voorziening.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.