Noodhulp

Bij pijnklachten en/of vermoeden op noodzakelijk tandheelkundige behandeling, kan er tijdens kantooruren contact opgenomen worden met NoviaCura. Vul hiervoor het Formulier Noodhulp in.

Om de melding te kunnen beoordelen, is de NoviaCura tandarts gebaat bij een zo volledig mogelijk ingevuld Formulier Noodhulp. U vindt dit formulier in de portal in de sectie ‘downloads’.

Op werkdagen, binnen 24 uur na melding, neemt de NoviaCura tandarts contact op met de behandelend arts.

Het plaatsen van een melding kan via het opsturen van het volledig ingevulde noodhulpformulier naar:


Formulier Noodhulp
• Download Formulier Noodhulp NoviaCura

NoviaCura Dental Car

Noodhulp

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.