Klachtenregeling

NoviaCura streeft ernaar zo goed mogelijk en naar ieders wensen mondzorg te verlenen.

Onverhoopt kan het voorkomen dat een behandeling door onze mondzorgprofessionals of een gedraging/uitlating van een van de medewerkers van NoviaCura niet naar wens is en tot onvrede leidt. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat we samen tot een oplossing komen.

 

Open voor elke vorm van commentaar

NoviaCura wil graag dat men zich vrij voelen om hun ideeën, tips, signalen, onvrede of klachten met medewerkers te bespreken. Daarom staan medewerkers van NoviaCura open voor elke vorm van commentaar.

 

Klachtenregeling

Middels de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen om zo uw onvrede weg te nemen. NoviaCura kan op haar beurt belangrijke verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening uit de klachten filteren en zo de verbeterpunten implementeren in de werkwijze van NoviaCura.

 

Onder Downloads hieronder is de uitgebreide klachtenregeling te lezen. Middels het klachtenformulier kan een klacht ingediend worden.

Downloads

"NoviaCura maakt het verlenen van tandheelkundige zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening tekort schiet."

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.