Preventieve mondzorg

Met preventieve mondzorg kunnen we problemen in de mond zoals pijn en smaakvermindering voorkomen en bijdragen aan het welzijn van kwetsbare mensen. Onze preventieve mondzorg wordt verzorgd door mondhygiënisten en preventie-assistenten. 

Preventie

Jaarlijks brengt onze mondhygiënist een bezoek aan de cliënt. De mondhygiënist werkt zelfstandig binnen de muren van de zorginstelling of in de dental car en is verantwoordelijk voor de individuele mondverzorging van de cliënt. Deze behandelaar geeft onder meer instructies voor het onderhouden van het gebit of de prothese, zowel op algemeen als op individueel niveau. 

 

De preventie-assistent werkt onder supervisie van de mondhygiënist en ondersteunt de zorgmedewerkers bij de dagelijkse mondverzorging. Hij of zij signaleert vroegtijdig problemen in de mond en geeft indien nodig poetsinstructies aan zorgmedewerkers en cliënten. 

Gebitsreiniging in DentalCar
We merken dat steeds meer cliënten nog hun eigen tanden en kiezen hebben. Alleen preventieve mondzorg is dan niet meer genoeg; er zijn ook curatieve behandelingen nodig zoals gebitsreinigingen. Deze behandelingen vinden uitsluitend plaats in onze DentalCars. Een gebitsreiniging is van belang voor het behouden van gezond tandvlees en stevige tanden en kiezen. Dit wordt bereikt door bacteriën in tandplaque en tandsteen te verwijderen. De tandarts of mondhygiënist voert deze gebitsreinigingen uit.

 

Preventie als integraal onderdeel zorgplan
Door middel van multidisciplinair overleg stellen we een werkbaar, toegankelijk en individueel mondzorgplan op, waarbinnen preventie een belangrijke rol speelt.


Borging Richtlijn Mondzorg

Ook onze mondhygiënisten en preventie-assistenten werken volgens vaste, beproefde, processen en protocollen. Hiermee waarborgen zij de landelijke 
Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Om ervoor te zorgen dat ze hun kennis op de lange termijn behouden, werken onze mondhygiënisten en andere professionals van NoviaCura intensief samen aan preventieprogramma’s. Ze volgen ook regelmatig bij- en nascholingen om cliënten de beste mondzorg te kunnen bieden.
Ook NoviaCura mondhygiënisten werken volgens vaste protocollen om de landelijke Richtlijn Mondzorg te waarborgen.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.