Preventieve mondzorg

NoviaCura besteedt veel aandacht aan het bestrijden en voorkomen van gebitsproblemen bij de cliënten, omdat mondgezondheid met enkel tandartscontroles niet te ondervangen is. Onze mondhygiënisten zijn hbo-opgeleide paramedici. Zij richten zich op mondverzorging en preventie, ter voorkoming van tandbederf en tandvleesaandoeningen.

Preventie
De cliënt wordt jaarlijks bezocht door onze mondhygiënist. De mondhygiënist werkt zelfstandig op locatie, binnen de muren van de instelling. Daar het preventieve handelingen betreft, kan dit plaatsvinden op de kamer van de cliënt of in een aparte, hiervoor aangewezen ruimte. De mondhygiënist is verantwoordelijk voor de individuele mondverzorging van de cliënt. Dit gebeurt voornamelijk door het geven van goede voorlichting en instructies over het onderhouden van het gebit of prothese in het algemeen en op individueel niveau.

 

Gebitsreiniging in Dental Car
Onze ervaring is dat steeds meer cliënten eigen tanden en kiezen hebben. Enkel handelingen gericht op preventieve mondzorg zijn dan niet meer voldoende. In tegenstelling tot de eerder genoemde preventieve handelingen vinden curatieve handelingen zoals gebitsreinigingen uitsluitend plaats in onze Dental Cars. Een gebitsreiniging is van belang voor het behouden van gezond tandvlees en stevige tanden en kiezen. Dat wordt bereikt door het verwijderen van bacteriën in tandplaque en tandsteen. Gebitsreinigingen worden uitgevoerd door tandarts of mondhygiënist.

 

Preventie als integraal onderdeel zorgplan
Door middel van multidisciplinair overleg wordt een werkbaar, toegankelijk en individueel mondzorgplan opgesteld, waarbinnen preventie een belangrijke rol speelt.


Borging Richtlijn Mondzorg

Ook NoviaCura mondhygiënisten werken volgens vaste, beproefde, processen en protocollen. Hiermee wordt de landelijke Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen gewaarborgd. Om duurzaamheid van kennis te waarborgen werken mondhygiënisten en andere professionals van NoviaCura nauw samen aan de preventieprogramma’s en volgen regelmatig bij- en nascholingen om de beste mondzorg voor cliënten te waarborgen.

 

 

 

Ook NoviaCura mondhygiënisten werken volgens vaste protocollen om de landelijke Richtlijn Mondzorg te waarborgen.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.