Onze missie en visie

Het faciliteren van veilige mondzorg voor zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen blijkt vaak lastig voor de (zorg)instelling waaraan de bewoner is toevertrouwd. Begrijpelijk, want de combinatie van immobiliteit en verminderde zelfredzaamheid maakt het tot een serieuze uitdaging voor iedere (zorg)instelling om dit zorgaspect binnen haar eigen muren goed te organiseren en te realiseren. Dit kan leiden tot beperkte toegang tot goede mondzorg voor de bewoners.

Visie NoviaCura
Om goede mondzorg toegankelijk te maken voor zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen, zal professionele mondzorg naar de (zorg)instellingen toe gebracht moeten worden. Om deze mondzorg vervolgens passend, veilig, efficiënt en duurzaam aan te bieden zal de zorgscope op zowel de zorgafhankelijke cliënt als de (zorg)instelling geplaatst moeten worden en dient gezond en ergonomisch werken voor de mondzorgprofessionals te allen tijde geborgd te zijn.

 

Missie NoviaCura

Wij voorzien kwetsbare en zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen van passende, complete mondzorg. Op een humane en veilige manier, door de mondzorg naar deze mensen toe te brengen.

 

Complete mondzorg. Humaan, veilig en dichtbij

 

 

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.