Voor zorgmanagers

“Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De meeste bestuurders zijn hiervoor goed toegerust, kijken vooruit bij veranderingen en nemen hun verantwoordelijkheid.” –
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het faciliteren van veilige mondzorg voor zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen blijkt vaak lastig voor de (zorg)instelling waaraan de bewoner is toevertrouwd. Begrijpelijk, want de combinatie van immobiliteit en verminderde zelfredzaamheid maakt het tot een serieuze uitdaging voor iedere (zorg)instelling om dit zorgaspect binnen haar eigen muren goed te organiseren en te realiseren. Immers, niet elke (zorg)instelling beschikt over een eigen behandelruimte waardoor een bezoek aan een reguliere tandartspraktijk onvermijdelijk lijkt.

Daarom zal de mondzorgverlener naar de cliënt toe moeten komen. Hierin schuilt echter direct een nieuwe, medische uitdaging. Curatieve behandelingen dienen namelijk plaats te vinden in een klinische, veilige ruimte, welke voldoet aan alle geldende hygiëne- en veiligheidseisen. Een tandartspraktijkruimte dus. Is die ruimte er niet en wordt een cliënt bijvoorbeeld op de eigen kamer behandeld, dan loopt de zorgafhankelijke cliënt verhoogd risico op infecties met mogelijk verstrekkende negatieve gevolgen. Hoe is de mondzorg in uw (zorg)instelling georganiseerd? En wie is daarvoor verantwoordelijk? 

NoviaCura brengt complete mondzorg naar de instelling toe.
Humaan. Veilig. Dichtbij.

NoviaCura stelt zorgmanagers in staat om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor cliënt en instelling. Uw eindverantwoordelijkheden rondom kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, vormen de basis van het NoviaCura Mondzorgconcept. Door de zorgscope op zowel behoeften van cliënt als (zorg)instelling te plaatsen, heeft NoviaCura een passende, humane en efficiënte manier van complete mondzorgverlening ontwikkeld. Ultiem afgestemd op zorgafhankelijke cliënten en hun (zorg)instelling.

Graag slaan we met u de nieuwe weg naar zorg in, voor een gezonde toekomst. U bent in goed gezelschap, want dagelijks vertrouwen al meer dan 40 instellingen met gezamenlijk meer dan 250 locaties in heel Nederland op de mondzorgverlening van NoviaCura.


Namens directie en medewerkers van NoviaCura.


Neem direct contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor aanvullende informatie of het maken van een afspraak:
Tel: 0412 – 61 47 20
E-mail:info@noviacura.nl

Kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid. De pijlers voor goede Mondzorg!

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.